Ulice na slovo l, Smederevo

Ladna voda
Lazara Mutapa
Lazarička
Laze Kostića
Laze Lazarevića
Leonarda Kosovića
Lepenička
Limska
Lipljanska
Lipska
Livadska
Lovačka
Lovćenska
Loznička
Lukijana Mušickog
Luneta Jovanovića
Ljube Nenadovića
Ljubice Pavlović
Ljubičevska
Ljubićka
Ljubivoja Gajića
Ljubomira Vidakovića
Ljudevita Gaja
Ljudine Bogosava